=
logo

MenüVizyon & Μisyon

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin VİZYONU:

  • Azınlığın bilimsel dinamiğini, entelektüel olanaklarını değerlendirmek,
  • Azınlığın örf, adet, gelenek ve göreneklerini muhafaza etmek,
  • Azınlığın kültürel, entelektüel, sosyal ilerlemesine katkıda bulunmak,
  • Üyelerin birbirleriyle ve diğer azınlık mensuplarıyla, kişisel, eğitimsel, entelektüel ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Halklar arasındaki ve özellikle Türk ve Yunan Halkları arasındaki dostluk, insani değerler, insan hakları, demokrasi ve özgürlük ideallerini geliştirmek ve savunmak,
  • Dernek üyelerinin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin MİSYONU:

  • Konferanslar, seminerler, konserler, geziler tertipleyerek; broşürler yayınlayarak ve genel olarak eğitim ve kültür konularında toplantılar düzenlemek,
  • Üyelerinin sorunlarını iletmek amacıyla ilgili makam ve kişilere raporlar, açıklamalar ve teklifler sunmak,
  • Aynı veya benzeri amaçlarla kurulmuş diğer tanınmış derneklerle işbirliği yapmak,
  • Genel olarak, Dernek Genel Kurulu tarafından onaylanacak her çeşit meşru yollara başvurmak.

Yukarı
Want to change the hair but do not want to cut off their hard to hair extensions online stay for a long time how to do the hair? The best way is of course to hair extensions buy a suitable for their own wig! Now beautiful fashion wig will be able to clip in hair extensions meet your needs. Today for everyone to hair extensions uk bring a powerful eye can enhance the electric eye wigs bangs, so you do not need to cut hair hair can be achieved.