Ladies rolex replica watches series, many styles, the definition of replica rolex contemporary women's wrist scenery of the wrist of choice. Using a variety of different materials, with a variety of replica watches gemstones mosaic style and bracelet styles, the unique style of replica rolex watches black nano ceramic diamond watch came into being.
 Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
=
logo

MenüVizyon & Μisyon

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin VİZYONU:

  • Azınlığın bilimsel dinamiğini, entelektüel olanaklarını değerlendirmek,
  • Azınlığın örf, adet, gelenek ve göreneklerini muhafaza etmek,
  • Azınlığın kültürel, entelektüel, sosyal ilerlemesine katkıda bulunmak,
  • Üyelerin birbirleriyle ve diğer azınlık mensuplarıyla, kişisel, eğitimsel, entelektüel ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Halklar arasındaki ve özellikle Türk ve Yunan Halkları arasındaki dostluk, insani değerler, insan hakları, demokrasi ve özgürlük ideallerini geliştirmek ve savunmak,
  • Dernek üyelerinin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin MİSYONU:

  • Konferanslar, seminerler, konserler, geziler tertipleyerek; broşürler yayınlayarak ve genel olarak eğitim ve kültür konularında toplantılar düzenlemek,
  • Üyelerinin sorunlarını iletmek amacıyla ilgili makam ve kişilere raporlar, açıklamalar ve teklifler sunmak,
  • Aynı veya benzeri amaçlarla kurulmuş diğer tanınmış derneklerle işbirliği yapmak,
  • Genel olarak, Dernek Genel Kurulu tarafından onaylanacak her çeşit meşru yollara başvurmak.

rolex replica watches
Yukarı