=
logo

>Menü1. Türk Eğitim Kongresi

Birinci Türk Eğitim Kongresi “Eğitimde Milli Kimlik ve İdeal İnsan Modeli Arayışları” ana temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 27-28 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği adına Genel Sekreterimiz Uzman Türkolog Mümin MÜMİN katılım sağladı. Bahsi geçen uluslararası kongrede Batı Trakya Türk Edebiyatına ve Türk Diline katkı sağlamış edebi bir şahsiyet üzerine bildiri hazırlandı.

Kongre, 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yunus Emre Konferans Salonunda Açılış ve Protokol konuşmaları ile başladı. Davetli konuşmacıların sunumları ile devam etti. Davetli konuşmacılar alanlarında uzman bilim insanlarıydı. Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahhatin TURAN ‘Dünden Bugüne Milli Eğitim Meselemiz”, konulu bir sunum gerçekleştirdi. Öğle arasından sonra “İnsan ve Değer” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelin ardından 6 eşzamanlı oturumda 24 farklı bildiri sunumu yapıldı. Aynı gün “İbn-i Sina’nın Metafizik Anlayışından Modern Matematiğe Bir Bakış” başlıklı ikinci panel organize edildi. Bu panelin ardından da 6 eşzamanlı oturumda 24 farklı konu başlıklı bildirinin tebliği yapıldı.

Kongrenin ikinci günü olan 28 Aralık 2018 Cuma günü de sunumlar saat 9:00’da başlayıp akşam 16:30’a kadar devam etti. Aynı gün 4. Fasıl, 21. Oturumda, saat 11:30-12:30 arasında Genel Sekreterimiz Uzman Türkolog Mümin MÜMİN de “Batı Trakya Türk Edebiyatı’nda Bir Ömür ‘Mustafa Tahsinoğlu Hayatı-Edebi Şahsiyeti ve Eserleri’”, konulu sunusunu gerçekleştirdi. Oturuma Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören lisans, Yüksek lisans, Doktora öğrencileri ve Öğretim Üyelerinin yoğun katılımı, ilgi ve alakası ile tamamlandı. Oturum sonunda konuya yönelik sorular yöneltildi.

Gün içinde eşgüdümlü 64 oturum gerçekleştirip konu ile ilgili farklı bildiriler sunuldu.  Aynı gün Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati AKYOL “Milli Değerlerin İnşasında Öğretmenin Rolü ve Önemi”, TÜZDEV Genel Başkanı Dr. Kemal TEZDEN “Yer Üstü Hazinelerimiz: Üstün Yetenekli Çocuklar” konularında davetli konuşmacılar olarak sunumlar gerçekleştirdiler.  

Sonuç olarak I. Türk Eğitim Kongresi’nde, eğitim alanındaki gelişme ve ilerlemelerin hayati derecede önemli olduğu vurgulanmıştır. Bunun için millî kimliğe sahip ideal insan yetiştirilmesi gerekmektedir. Yine dil ve düşünme becerileri yüksek, yetenekleri keşfedilip geliştirilmiş yeni nesiller için Türk eğitim sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca gençlerimizin Türk kültürüne büyük eserler kazandıracak, ulusal ve uluslararası meselelere çareler bulacak bir ülküye sahip olmaları sağlanmalıdır düşünceleri, genel değerlendirme ve sonuç bildirgesi sunulduktan sonra kapanış gerçekleşti.

BTAYTD  

Yönetim Kurulu
Yukarı